_-Kysytäänpä suoraan ihmisiltä

-- Värinäön neuropsykologinen perustutkimus on tuottanut merkittävän määrän uutta tietoa näkö­järjestelmän toimintatavasta (vrt. Ragnar Granit). Tieto varmasti ajan oloon vain lisääntyy ja tarkentuu. Se on erityisen tärkeää muun muassa silmäsairauk-
sien hoitoon, mutta se on myös hyvin olennaista kehitettäessä ihmisen värinäköä jäljittelevien robottien 'näkökykyä'.

Vain ihmisen värinäön täydellinen mallintaminen voi joskus tulevaisuudessa johtaa siihen, että tietoko­neohjatuille laitteille voidaan luoda aidosti ihmisen värinäköä jäljittelevä 'inhimillinen näköaisti'. Tähän tarvitaan vielä hyvin paljon perustutkimusta.

Ei kattava konsensuskaan opponenttiväriteorian päte-
vyydestä suinkaan takaa, että oltaisiin kaikilta osin aivan oikeilla jäljillä. Kriittisen tutkijan pitäisi uskaltaa kysyä suoraan ihmisiltä: Mitä väriä näkyy punaisen ja vihreän yhdistelmissä ja jälkikuvissa? (Ks. täältä.)

_ Toisin kuin koulujemme värioppi sekä opponentti-
väriteoria väittävät, voimme kyllä havaita punaisen vihreitä värejä (R + G = Y). Niitä tosin sanotaan keltaisiksi, vihertävän keltaisiksi tai punertavan keltaisiksi riippuen siitä kumpaa näköjärjestelmän värikanavaa näkökohde kulloinkin aktivoi enemmän, punaista vai vihreää.

Tummina näitä 'puhreita' värejä nimitetään usein oliivinvihreiksi, likaisen vihreiksi tai ruskeiksi jne. (Aiheesta enemmän sivulla INFO.)

Tärkeää on huomata, että punaisen ja vihreän yh­teisvaikutuksesta syntyvä keltainen on näköjärjes-
telmän kahden värikanavan tuottama väriaistimus (R+G = Y) siinä kuin syaaninsininen (G+B = C) tai magentanpunainen (R+B = M):
____ - Syaaninsininen (C = cyan), sinivihreä
____ - Magentanpunainen (M = magenta),
______sinipunainen
____ - Keltainen (Y = yellow), punavihreä

_* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

. Näköjärjestelmän V Ä R I K A N A V A T

_Silmän verkkokalvossa on neljänlaisia valoenergialle herkkiä solutyyppejä, joista yhdet ovat hämäränäköön erikoistuneita sauvasoluja. Muut kolme ovat lähinnä tarkan näön keskuksen eli fovean alueelle sijoittuvia tappisoluja, joista

  - L-tyypit ( R ) reagoivat pitkäaaltoiseen
  (L = Long) punaiseen valoon. Solutyyppi on herkimmillään noin 650 nm:n aallonpituudelle
  (nm = nanometri = millimetrin miljoonasosa).
  Näitä on noin 2/3 verkkokalvon tappisoluista.

  - M-tyypit ( G ) reagoivat keskipitkään
  (M = Middle) vihreäään valoon. Solutyyppi on herkimmillään noin 530 nm:n aallonpituudelle.
  Näitä on noin 1/3 verkkokalvon tappisoluista.

  - S-tyypit ( B ) reagoivat lyhytaaltoiseen
  (S = Short) siniseen valoon. Solutyyppi on herkimmillään noin 460 nm:n aallonpituudelle.
  Näitä on tappisoluista vain noin 5-7 %.

  Tappisolujen määräsuhteet ilmaistaan joskus myös suhdeluvuilla 10/5/1.

_ Anatomisesti monitasoista ja neurologisesti monivaiheista näköjärjestelmän toimintaa voidaan verrata television ja tietokoneen kuvanmuodos-
tukseen, jossa värikuva syntyy RGB-värikanavien valoilla (R = red, punainen; G = green, vihreä; B = blue, sininen).

Väritelevision värinmuodostus perustuu lähtökoh-
daltaan Youngin-Helmholtzin teoriaan ihmisen värinäöstä. Siksi värien näkemistä voidaankin kutsua additiiviseksi, valoisuutta lisääväksi järjestelmäksi kuten kutsutaan väritelevisionkin värinmuodostusta.

Värinäön toimintaperiaatteen havainnollistamiseen on VÄRIKANAVA erinomaisen käyttökelpoinen ilmaisu:

Värien ja väri-ilmiöiden havaitsemista selitettäessä RGB-kaavion väripylväillä voidaan havainnollistaa
_- A RGB-värikanavien aktiivisuuden tasoa itse
_--- näkötapahtumassa tai
_- B näkökohteesta saapuvan säteilyenergian
_----RGB-määräsuhteita.

Eräissä kuvankäsittelyohjelmissa käytetään saman-
tapaisesti 'värihissejä', kun kuvassa valitun kohdea-
lueen väriä eli RGB-värivalojen arvoja muutellaan.

Additiivisen värinmuodostuksen toimintaperiaate on nähtävissä muun muassa eräässä Word-tekstinkä-
sittelyohjelman versiossa ja Photoshop-ohjelmassa.

Tekstiä väritettäessä haluttu alue 'maalataan' hiiren avulla, jolloin aktiivinen alue muuttuu automaattisesti käänteisvärikseen (ks. kuva yllä). Kuvan alempi rivi on 'maalattu'. Näin ohjelmallisesti negatiiviväreiksi muutettu tekstikenttä osoittaa myös sen, minkälaisia ylärivin jälkikuvan värit olisivat.

_----- Ensisijaisia päävärejä

Edellä mainittuja RGB-värejä, jotka ovat myös näkö-
järjestelmämme päävärejä ('pään värejä'), tulisikin lähtökohtaisesti AINA pitää ensisijaisina pääväreinä:
Kaikki ympärillämme nähtävät värit selittyvät aina viimekädessä näköjärjestelmämme värika-
navien aktiivisuuden tulkintoina
, olivatpa ne sitten sinisen ja punaisen maalin seoksia, sanomalehden nelivärikuvia, värejä television kuvaruudulla tai läikkyviä värejä saippuakuplassa (ks. pääväreistä lisää täältä).

_________.. Jatkuu seuraavalla sivulla.

----- * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Kaunistelematta:

Opetusviranomaisille

Kriittistä tekstiä väriopista

Aiheesta myös STT:n uutisissa

Käänteisväriteorian testi

Testaa nyt väritietosi

Kokeile itse

Lähde: .---_- Värit pintaa syvemmältä
---------- Beneath the Surface of Colours

Katso TÄÄLTÄ näytteitä kirjasta